ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนอ่อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  โครงการประชุมผู้ปกครอง (ศิษย์-ลูก) ประจำปีการศึกษา 2560 
  เข้าร่วมแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง) ชาย ในระดับชาติ จ.สุพรรณบุรี 
  โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  การรับการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคัดเลือกสถานศึกษา  
  การรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  รับการประเมินการรวมสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  
  รับการประเมินและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับอา 
  กิจกรรม วันครู ๒๕๖๑ อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/13

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13