ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วันที่ 11 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นำโดยนายบัญชา โคตรแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์บ 
  วันนี้ 9 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ได้จัดร่วมกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ เพื่ 
   วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาณ ห้อง ๑๑๐๖ วิทยาลัยกา 
  วันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ได้ร่วมกิจ 
  วันที่13 มีนาคม 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
  วันที่ 13 มีนาคม 2562 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
  วันที่ 2-8 มีนาคม 2562 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จั 
   วันที่ 1 มี.ค 2562 ปฐมนิเทศน์นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  วันที่ 28 ก.พ. 2562 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 
  วันที่ 25-26 โครงการ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>