ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   ร่วมกิจกรรม open house ณ วิทยาลัยอาชีวกาฬสินธุ์ 9/01/62 ค่ะ 
   ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษากองลูกเสือวิสามัญดีเด่น ณ วก.ห้วยผึ้ง 
  โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 มกราคม 2562 ณวิทยาล 
   Merry Christmas and happy new year 2019 
   ผ้าป่าศิษย์เก่า รุ่นปี48 
   โครงการอาชีวอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
  เลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ 26 ธันวาคม 2561 
  พิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน วันที่ 26 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
  โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษาก่อนเทศกาลปีใหม่ 
  โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ 
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>