ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วก.หนองกุงศรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
   โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ร่วมกับอำเภอหนองกุงศรี 
   กิจกรรม ถือตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต 
  โครงการสวดมนต์วันอังคารสืบสานวัฒนธรรม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
   โครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานฝึกอาชีพ 
  โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ (Day camp) 
  โครงกาารออกติมตามนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
  การนำเสนอโครงงานคุณธรรม The Best ชื่อโครงงาน “ต้นแบบคุณธรรม 
   ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 23/8/2561 
   ขับขี่ปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยทางถนน 
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>