ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงกาารออกติมตามนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
  การนำเสนอโครงงานคุณธรรม The Best ชื่อโครงงาน “ต้นแบบคุณธรรม 
   ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 23/8/2561 
   ขับขี่ปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยทางถนน 
   การประเมินสถานศึกษาคุณธรรม 
  สวดมนต์ทุกวันอังคารสืบสานวัฒนธรรม 14/8/2561 
   การแข่งขันสุดยอด​ฝีมือ​สาย​สัญญาณ​Cabling Contest 
  พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
   โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย​ในสถานศึกษา​(เลือกตั้ง-นายก อวท.) 
  โครงการฝึกอบรม​พัฒนา​ทักษะ​ภาษาอังกฤษ​เพื่อก้าวสู่งานอาชีพ  
มีข้อมูลทั้งหมด  118  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>