ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  ไหว้ศาลปู่ตา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  พิธีสักการะพระพุทธกุงศรี พระประจำวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เนื่องในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒ 
  บวงสรวงพระวิษณุกรรม(ครูช่าง) ประจำปีการศึกษา2561 
  โครงการประกวดร้องเพลง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  โครงการสร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ทำพานไหว้ครู) ๒๗ มิ.ย.๖๑ 
  โครงการวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  โครงการตรวจสารเสฟติดในสถานศึกษา ๒๕๖๑ 
   กิจกรรมการเข้าแถวเดินเข้าหอประชุม ในการสวดมนต์ทุกวันอังคารฯ 
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>