ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วันที่ 21 ก.พ. 2562 โครงการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการหนองกุงศรี  
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ Big cleaning Day 
  วันที่ 21-22 ก.พ. 2562โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2561 
  วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่  
   วันที่ 12 ก.พ. 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
   วันที่ 7 ก.พ. 2562โครงการศึกษาดูงานธุรกิจ 
  วันที่ 29 ม.ค 2562 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   สวดมน์วันอังคารสืบสานวัฒนธรรม วันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๖๒ 
   โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
  ซักซ้อม. ทำความเข้าใจ ลำดับพิธีการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>