ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561  
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  
  โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 
  การแข่งขันกีฬาเบญจมิตร ครั้งที่ 10 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ วิทยาัลยการอาชีพกระนวน 
  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (fix it center) 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 
  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  โครงการประกวดผลงานวิจัย และโครงการ โครงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  การประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล อาชีวศึกษา ระดับภาคฯ 
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>