ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรว 
  โครงการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไท 
  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  
  โครงการสวดมนต์ทุกวันอังคาร สืบสานวัฒนธรรม ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
  พิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ ๕  
  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559  
  โครงการสวดมนต์ทุกวันอังคาร สืบสานวัฒนธรรม ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
  พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
  พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    12/13

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13