ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ครั่งที่ ๑/๒๕๖๑ 
  โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๓ สี) ลูกเสือวิสามัญต้า 
  โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 
  โครงการสวดมนต์ทุกวันอังคาร สืบสานวัฒนธรรม 
  Merry Christmas Day and Happy New Year  
  การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬ 
  โครงการตักบาตรทุกเดือน เตือนใจใฝ่ธรรม 
  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
  พิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    11/13

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13