ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  วันที่ 2-8 มีนาคม 2562 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จั 
   วันที่ 1 มี.ค 2562 ปฐมนิเทศน์นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  วันที่ 28 ก.พ. 2562 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 
  วันที่ 25-26 โครงการ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  วันที่ 21 ก.พ. 2562 โครงการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการหนองกุงศรี  
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ Big cleaning Day 
  วันที่ 21-22 ก.พ. 2562โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2561 
  วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่  
   วันที่ 12 ก.พ. 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
   วันที่ 7 ก.พ. 2562โครงการศึกษาดูงานธุรกิจ 
มีข้อมูลทั้งหมด  118  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>