ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการฝึกอบรม​พัฒนา​ทักษะ​ภาษาอังกฤษ​เพื่อก้าวสู่งานอาชีพ  
  การประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษาระดับสถาศึกษา  
   พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ22ปี 
   พิธีบายศรีส่ขวัญ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   มอบทุนการศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  ไหว้ศาลปู่ตา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  พิธีสักการะพระพุทธกุงศรี พระประจำวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เนื่องในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒ 
  บวงสรวงพระวิษณุกรรม(ครูช่าง) ประจำปีการศึกษา2561 
  โครงการประกวดร้องเพลง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
มีข้อมูลทั้งหมด  69  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7