ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ภาค ค.) ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู) สาขาว 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแห่งครู สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอ 
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ภาค ค.) ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 
  ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ 
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2