www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 543  
เข้าชมปีนี้ : 1,911  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,179  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงกาารออกติมตามนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 การนำเสนอโครงงานคุณธรรม The Best ชื่อโครงงาน “ต้นแบบคุณธรรม 
  ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 23/8/2561 
  ขับขี่ปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยทางถนน 
  การประเมินสถานศึกษาคุณธรรม 
 สวดมนต์ทุกวันอังคารสืบสานวัฒนธรรม 14/8/2561 
  การแข่งขันสุดยอด​ฝีมือ​สาย​สัญญาณ​Cabling Contest 
 พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
  โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย​ในสถานศึกษา​(เลือกตั้ง-นายก อวท.) 
 โครงการฝึกอบรม​พัฒนา​ทักษะ​ภาษาอังกฤษ​เพื่อก้าวสู่งานอาชีพ  
 การประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษาระดับสถาศึกษา  
  พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ22ปี 
  พิธีบายศรีส่ขวัญ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  มอบทุนการศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 ไหว้ศาลปู่ตา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 พิธีสักการะพระพุทธกุงศรี พระประจำวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เนื่องในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒ 
 บวงสรวงพระวิษณุกรรม(ครูช่าง) ประจำปีการศึกษา2561 
 โครงการประกวดร้องเพลง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 โครงการสร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ทำพานไหว้ครู) ๒๗ มิ.ย.๖๑ 
มีข้อมูลทั้งหมด  118  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/6

1 2 3 4 5 6