www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 34  
เข้าชมเดือนนี้ : 757  
เข้าชมปีนี้ : 4,596  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,864  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
  ร่วมกิจกรรม open house ณ วิทยาลัยอาชีวกาฬสินธุ์ 9/01/62 ค่ะ 
  ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษากองลูกเสือวิสามัญดีเด่น ณ วก.ห้วยผึ้ง 
 โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 มกราคม 2562 ณวิทยาล 
  Merry Christmas and happy new year 2019 
  ผ้าป่าศิษย์เก่า รุ่นปี48 
  โครงการอาชีวอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
 เลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ 26 ธันวาคม 2561 
 พิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน วันที่ 26 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
 โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษาก่อนเทศกาลปีใหม่ 
 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ 
 โครงการสวดมนต์วันอังคารสืบสานวัฒนธรรม ประจำวันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 สวดมนต์ แผ่เมตตา สำนึกในพระ 
 วันที่ 7 ธันวาคม 2561การเเข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.กาฬสินธุ์  
 วันที่ 5 ธันวาคม 2561วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙ 
  โครงการทำบุญตักบาตร 
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง 
 วันที่ 27 พฤศจิกายน โครงการสวดมนต์วันอังคาร สืบสานวัฒนธรรม  
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ร่วมงานกฐินอำเภอหนองกุงศรี 
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 อบรมการใช้ Google for Education 
 มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วท.เขาวง  
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/7

1 2 3 4 5 6 7