www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 50  
เข้าชมปีนี้ : 1,003  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,389  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 วันที่ 16 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ 
 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการบริการชุมชน (อำเภ 
 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบ2สี) 
 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 
 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช 
 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จักกิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งช 
 วันนี้วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นำโดย นายบัณฑิต สมจิตร ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร 
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีจัดโครงการถวายพระพุทธรูปและเทียนพรรษา เนื่องในวันอา 
 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 
 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพหนอง 
 วันที่ 30 มิถุนายน 2562 การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ แพรวาเกมส์ ณ วิทยาลัยการอาชีพคําม่ว 
 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 พิธีศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา ไหว้พระพุทธกุงศรี ไหว้ศาลปู่ย่า ไห 
 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โครงการสร้างเสริมความเป็นไทย ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท 
 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โครงการประกวดร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงอาหารวิทยาลัยการอาชี 
 วันที่ 16 มิถุนายน 2562 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัย 
 วันที่ 8 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีจัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดภายในสถานศึก 
 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างค่านิย 
 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีจัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท. และเสริมสร้างภาวะ 
มีข้อมูลทั้งหมด  152  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/8

1 2 3 4 5 6 7 8